Македонски преглед, 2017, г. XL, книжка 4 - Списание "Македонски преглед"

сряда, 4 юли 2018 г.

Македонски преглед, 2017, г. XL, книжка 4

Съдържание 

Проф. д.ист.н. Илия Тодев Борбата за българска църква в Македония през Възраждането ..... 7 Prof. Iliya Todev, DSc The Struggle for a Bulgarian Church in Macedonia during the Revival period ....................................................................... 17 

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров Македоно-одринското движение в България 1878–1912 г. ............. 27 

Дивна Гоцева, доц. д-р Росица Стоянова Благотворителността като изява на самоопределението на македонските българи и на единството на българската нация .............................................. 49 

Ген.-майор Тодор Дочев, доц. д-р Анатолий Прокопиев Отбраната на Беломорския бряг от Втора армия през Първата световна война (август 1916 – ноември 1917 г.) ........................................................ 71 

Доц. д-р Ангел Джонев Кюстендилският край през Първата световна война ....................... 81

Д-р Чавдар Ангелов Подполковник Иван Вълков и спорът за главната позиция на Втора армия на Македонския фронт през Първата световна война ............................................................. 97 

Д-р Антон Панчев Албанската историография за миналото, настоящето и бъдещето на Македония ..................... 105 

Проф. д-р Лучия Антонова-Василева Нови данни за българските говори в източния дял от Егейска Македония – Драмско и Сярско ............................................................................... 115 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Доц. д-р Георги Н. Николов Хумористични стихове от един византолог. По повод 100-годишнината от рождението на акад. Димитър Ангелов ............................................... 127 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Николай Поппетров – Илко Дренков. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949). С., Македонски научен институт, 2017, 256 с. ISBN 978-619-7377-01-9 ............................................................................. 133 

Доц. д-р Ана Кочева – Маќеj Кавка. Македонистички дискурси (jазик – стил – текст). Издавач Институт за македонски jазик. Скопjе, 2015, 240 c. ISBN-10: 8323340315, ISBN-13: 978-8-32334-031-7 .............................. 137 

 НАУЧЕН ЖИВОТ

Доц. д-р Александър Гребенаров .............................................................. 143

Няма коментари:

Публикуване на коментар