Любомир Милетич и Македонският научен институт - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

Любомир Милетич и Македонският научен институт

Ученици и другари раз- казват, че в последния си час Любомир Милетич промълвил: „За България искам аз, искам… добро.“ Дори и думите му да не са били такива, дори този голям българин, наречен „стълб на българската наука и родолюбие“, да не е казал нищо в последния си час, с цялото свое дело той винаги е доказвал, че мисли и ратува за България.

 Вършил го е в качеството си на най-голям български славист, авторитетен учен филолог, ува- жаван пръв специалист по българската история, радетел за българската наука и култура и като пламенен патриот, който е отдавал себе си за освобождението на всички краища на своята родина, за защита на ней- ните права пред света.

 Защото с книги, статии, студии и рецензии, с пламенни сказки и лекции, с пътувания из Европа, които използва за нови разяснения, той през целия си живот е служил на своята България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар