Превъплъщенията на Георги Кулишев от революционер и публицист до политик и дипломат - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

Превъплъщенията на Георги Кулишев от революционер и публицист до политик и дипломат

Биографията на Георги Кулишев не е непозната за българската общественост. След 9 септември 1944 г. той е сред „силните на деня“, които активно влияят върху вътрешната и външната политика на страната. В редица енциклопедични статии, включително и съвременни, той е определен като „виден“ революционер, политик, журналист, деец на ВМОРО/ВМРО, близък до кръга „Звено“. Обнародваните материали до голямо степен отразяват вярно заслугите му като български революционен деец и интелектуалец, но спестяват факти от биографията му след 1944 г. Разбираемо! 

Неговите действия и инициативи през тези времена не са позитивни спрямо идеалите на македонските българи и заветите, оставени от идеолозите на освобо- дителното движение – някогашни учители и съратници на Кулишев. През този период от по-новата история, освен че е председател на Македонския научен институт, той изпълнява висши държавно-политически функции с възможности да следи и да съветва управляващите в страната за взаимоотношенията с великите сили и настроенията на съседни държави към България. 

Наред с щекотливите проблеми за развитието на македонския въпрос след Втората световна война, настоящето изложение ще включи в научно обращение данни за родословието на дееца, разностранни факти от живота и делата му, ще представи гледната точка на  Г. Кулишев за стремежите на Белград и Скопие да подменят българското национално съзнание на местните жители във НР Македония с „македонска идентичност“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар