Нови данни за българските говори в източния дял от Егейска Македония – Драмско и Сярско - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Нови данни за българските говори в източния дял от Егейска Македония – Драмско и Сярско


Известно е, че говорите в източния дял от Егейска (Беломорска) Македония споделят диалектните особености на източните български говори. Както личи от редица публикации и особено от специално посветените на диалектната област трудове от проф. Йордан Н. Иванов, те представляват естествено продължение на българските диалекти на юг.

 Тези изследвания, както и редица други по-стари и по-нови проучвания, са направени преди всичко по данни от говора на преселници. Последните масови изселнически вълни към България се осъществяват през 1944 год. (във връзка с края на Втората световна война) и през 1951 г. (във връзка с края на Гражданската война в Гърция). 

Те довеждат до разделянето на хиляди родове, които в течение на десетилетия практически нямат връзка помежду си. Но спомените за съвместния живот, който те са водили през предходните векове, не избледнява в съзнанrето на местното население.

Няма коментари:

Публикуване на коментар