За авторите - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 20 август 2018 г.

За авторите

В списание "Македонски преглед" преимуществено се публикуват материали от областта на историята, географията, икономиката и езика на българите в Македония. 

Във всеки брой присъства и материал (или материали), посветен(и) на актуалната обществено-политическа обстановка на Балканите. 

Приемат се статии и обзори с доказана научна стойност. 

Редакцията запазва правото си да отхвърля текстове, които по своето съдържание не съответстват на профила на списанието или чието научно равнище е незадоволително. 

Нарушаването на етичния кодекс се санкционира. 
Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар