1018 г. – последната година от историята на ранносредновековното българско царство - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 декември 2018 г.

1018 г. – последната година от историята на ранносредновековното българско царство

1018 г. – ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ОТ ИСТОРИЯТА НА РАННОСРЕДНОВЕКОВНОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

 Доц. д-р Георги Н. Николов 

Откакто през 967 г. започнала поредната и най-дълголетна в историята българо-византийска война, до нейния край през 1018 г., на престола в Цариград се сменили трима византийски императори – Никифор ІІ Фока (963 – 969), Йоан I Цимисхи (969 – 976) и Василий ІІ Българоубиец (976 – 1025), а в Българското царство шест царе – Петър (927 – 969), Борис ІІ (969 – 976, † 978), Роман-Симеон (978 – 997), Самуил (997 – 1014), Гаврил-Роман Радо-мир (1014 – 1015) и Йоан-Владислав (1015 – 1018). 

Във Византийската импeрия това били потомци на основателя на Македонската династия – Василий І Македонец (867 – 886), а в България далечни наследници на родоначалника на българската династия – хан Крум (796 – 814)...

Няма коментари:

Публикуване на коментар