Нишката епархия на Българската православна църква 1915 – 1918 г. - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 декември 2018 г.

Нишката епархия на Българската православна църква 1915 – 1918 г.

На 1 октомври 1915 г. България влиза в Първата световна война на страната на Централните сили. За малко повече от три седмици – от 1 до 25 октомври – в рамките на Моравската настъпателна операция частите на 1-ва българска армия в координация с настъплението на австро-унгарските и германските войски преодоляват съпротивата на Сърбия и достигат до р. Българска Морава. Пирот е овладян на 14 октомври, Ниш на 24 с.м. 

Междувременно 2-ра българска армия освобождава Вардарска Македония. От 1 до 24 ноември с Косовската настъпателна операция противникът е окончателно сломен и остатъците от сръбската армия заедно с монарха и правителството едва успяват да избягат през албанските планини. За управлението на новоос-вободените земи, както официално се назовават овладените от българската войска територии, са създадени две военноинспекционни области – Моравската и Македонската1.

Няма коментари:

Публикуване на коментар