Дейността на Министерството на войната за издирване, опазване и възстановяване на военните паметници, гробища и гробове в Македония между двете световни войни - Списание "Македонски преглед"

вторник, 5 февруари 2019 г.

Дейността на Министерството на войната за издирване, опазване и възстановяване на военните паметници, гробища и гробове в Македония между двете световни войни

Българските военни паметници, гробища и гробове на загиналите във войните за национално освобождение и обединение са обект на засилен обществен интерес през последните години. Почти ежедневно в Държавния военноисторически архив (ДВИА) се правят справки, подготвят се архивни документи за ползване в читалня, изготвят се копия и се дават консултации, свързани с тази проблематика, за което има логично обяснение. 

Едва ли ще е пресилено да се твърди, че всеки съвременен българин има в своето родословие загинал, ранен или завърнал се със своите спомени и преживявания родственик, участвал в тях. Именно поради това бяха създадени и базите данни за загиналите във войните на България, които днес са публични, общодостъпни и всеки би могъл да ползва в интернет-страницата на Държавна агенция „Архиви“ (www.archives.government.bg). 

Както може да се види от тях (а и както всеки, интересуващ се от историята след Освобождението ни, знае), най-много жертви България дава през Балканските и Първата световна война – по бойните фронтове в Тракия, Македония и Добруджа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар