Албано-българските отношения в рамките на Голямата война: инициативи, съмнения и провали - Списание "Македонски преглед"

събота, 24 август 2019 г.

Албано-българските отношения в рамките на Голямата война: инициативи, съмнения и провали


Целта на тази статия е да изследва начина, по който албанските активисти са свързани с българите през Голямата война и след нея. България и играе значима роля в конфликта, разиграл се и в албаноговорящите райони. 

Въпреки това, тази тема досега е била засягана само частично. Моето намерение не е да запълня тази празнота, но по-скоро целя да дам начало на разсъжденията по въпроса за предпоставките, действията и резултатите от взаимносвързаните албано-български военни преживелици. 

Настоящото изследване почива основно на данни с произход от Албания – архивни документи, журналистически материали и мемоари. Събитията следователно са представени през „едностранчива“ албанска перспектива. 

Въпреки многото ограничения, стоящи пред такава работа, документите, които съм открил, са достатъчни, за да повдигнат въпроса за начина, по който албано-българските отношения са обусловени от конфликта...

Няма коментари:

Публикуване на коментар