Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на Действащата армия през Първата световна война - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на Действащата армия през Първата световна война

Когато говорим, пишем, четем и, разбира се, мислим за Ньойския договор от 1919 г., неизменно на първи план в колективното и личното съзнание излиза усещането, чувството за национална катастрофа. 

Обществените реакции по повод една скорошна телевизионна дискусия за Ньойския договор1 показаха недвусмислено, че и днес, 100 години след подписването му, тази чувствителност далеч не е изчезнала. 

Към нея учените просто не могат да си позволят да подхождат с лежерно релативизиращи оценки и внушения, свойствени повече на любители психотерапевти, отколкото на професионални историци...

Няма коментари:

Публикуване на коментар