Темата „Македония“ и „Хайдушки копнения“ на Яворов – възможните контексти - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Темата „Македония“ и „Хайдушки копнения“ на Яворов – възможните контексти

Македония започва да играе роля на социален, исторически и художествен контекст за името и творчеството на Яворов още в началото на пътя му в литературата. 

Това е сложен контекст – поетът има социални връзки с делото за освобождение на българските земи; от друга страна, това дело неизбежно се враства в новата следосвобожденска история на България; на трето място, Пейо Яворов, заедно с Иван Вазов, Антон Страшимиров и ред други творци, показва как Македония започва да произвежда литературни образи. 

Името „Македония“ се превръща в идентификационен белег за поета. Заради това по-естествено е да се говори за „интертекста Македония“. А ако погледнем иззад него и направим примерен опит да сумираме всички творби, посветени на тази изстрадана тема, ще трябва да подходим към Македония като към хипертекст1.

Няма коментари:

Публикуване на коментар