Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – гордостта на екзархийската образователна система - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 януари 2022 г.

Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – гордостта на екзархийската образователна система


Българската мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ много сполучливо е определена от Кузман Шапкарев като „светилник“, защото тя е основата, от която черпи сили екзархийското образование в Османската империя. Освен че е гордостта на българското образование в европейските вилаети на империята, гимназията е известна и със създадената в нея през 1893 г. Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). 

Поради тези причини, а и поради големия брой български дейци, свързани с тази образователна институция, тя е обект на засилен интерес от страна на съвременници Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“... 13 и изследователи1. 

Настоящото изследване има за цел на примера на Солунската българска мъжка гимназия да предложи градивен поглед към миналото, показвайки, че проблемите, с които са се сблъсквали българските просветители на прехода между XIX и XX в., не са много по-различни от тези, пред които днес е изправено българското общество. В основата му стои убеждението, че дистанцията на времето позволява към историческите емоции да се добавят рационални обяснения, да се направят правилни паралели и по-ясно да се видят печелившите решения...

Няма коментари:

Публикуване на коментар