Ръководни дейци на македонските дружества в Бургас в периода 1921 – 1946 г. - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 1 август 2022 г.

Ръководни дейци на македонските дружества в Бургас в периода 1921 – 1946 г.


Предмет на настоящото изследване са легалните македонски дружества, съществуващи в Бургас в периода от края на Първата до края на Втората световна война, и по-точно от създаването на първото от тях през 1921 г. до пълното им поставяне под контрола на Българската комунистическа партия през 1946 г. 

Целта е издирване и осветляване на имената на ръководните дейци на тези дружества, които, макар и легални, са действали в пълен синхрон с нелегалната ВМРО и са я подпомагали морално и материално. Това е една напълно непроучена тема, по която няма направени никакви публикации, нито в пресата, нито в научни издания. Данните за изследването са взети от Държавен архив – Бургас, където във фонда на трите основни македонски дружества се съхраняват много документи по темата. 

Използвани са и данни от фондовете на бургаското Македоно-одринско опълченско дружество и Областната полицейска инспекция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар