Един голям учен и ревностен пазител на българщината - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 1 август 2022 г.

Един голям учен и ревностен пазител на българщината


През 1940 г. Й. Заимов завършва полукласическия отдел на Втора софийска мъжка гимназия (днешното 22-ро средно училище „Георги С. Раковски“). Той следва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“ (Историко-филологически факултет). Завършва тази специалност като полонист през 1944 г. 

Негови учители са блестящите учени – академици и професори: Стефан Младенов, Йордан Иванов, Стоян Романски, Димитър Дечев, Михаил Арнаудов, Кирил Мирчев, Петър Бицилли, Макс Фасмер и др. 

Тази отлична езиковедска подготовка ще бъде основата, върху която ще се градят бъдещите му забележителни успехи като един от изтъкнатите български езиковеди от втората половина на ХХ в.

Няма коментари:

Публикуване на коментар