За Блаже Тренески и неговата фолклорносъбирателска дейност - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 15 август 2022 г.

За Блаже Тренески и неговата фолклорносъбирателска дейностАвторът на сбирката от народни песни от Охридско, Стружко и Кичевско „Гердан“ – Блаже Тренески е не само известен детски писател, но и изтъкнат теренен фолклорист, който оставя след интензивна събирателска дейност безценно културно богатство за идните поколения. 

Появата на неговия нов сборник „Гердан“ е подготвена от неговия син Владо Тренески, който изпълнява своя морален дълг като публикува събраните от баща му песни. Блаже Тренески е роден на 12 октомври 1931 г. в с. Върбяни, Дебърца, Охридско. Основното си образование получава в родното си място и в с. Белчища, а средно медицинско в Скопие. 

Работи като медицински работник в Струга и Охрид. Автор е на детските стихосбирки „От виолината на щурчето“, „Месечеви насмевки“, „Фенерчиня“, „Крилати фенерчиня“, някои от които са преведени на чужди езици. Като събирач на народни песни Тренески съставя излезлите сборници „Подгорум село соборно“, „Задзвекоти герданчето“, „Стойна ситноода“, „Под сенка седат златари“, „До каде одат земя се тресит“, „Калина киска Невенова“ и „Пролетало змейче огневито“. Бл. Тренески почива на 1 май 2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар