Възгледите на Васил Д. Стоянов за историко-географската област Македония и за град Солун - Списание "Македонски преглед"

събота, 3 декември 2022 г.

Възгледите на Васил Д. Стоянов за историко-географската област Македония и за град Солун


Васил Димитров Стоянов (1839 – 1910) е роден в с. Жеравна, Котленско. Получава начално образование в родното си село. През 1851 – 1853 и 1856 – 1857 г. учи в училището в гр. Шумен. През периода 1858 – 1868 г. живее и учи в Чехия (тогава в състава на Австрийската империя). 

През 1868 г. се установява в Румъния. Той е един от инициаторите и един от главните участници в основаването през октомври 1869 г. в гр. Браила на Българското книжовно дружество (прераснало през 1911 г. в Българска академия на науките). 

Дълго време е редактор на „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“ (1870 – 1872; 1882 – 1884; 1887 – 1898 г.), което първоначално излиза в Браила, а по-късно в София...

Няма коментари:

Публикуване на коментар