Списък на съкращенията - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 февруари 2023 г.

Списък на съкращенията


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
LIST OF ABBREVIATIONS 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Архиви ДВИА – Държавен военноисторически архив. Велико Търново 
ДА–Благоевград – Държавен архив – Благоевград 
РИМ–Благоевград – Регионален исторически музей – Благоевград 
ЦДА – Централен държавен архив. София Периодика 

и поредици 

БСПр – Българите в Северното Причерноморие. Велико Търново 
ВИСб – Военноисторически сборник. София 
ГЗ ФФУС – Годишен зборник. Филозофски факултет на университетот – Скопје 
ГИБИ – Гръцки извори за българската история. София 
ИИИ – Известия на института за история. София 
ИНИМ – Известия на Националния исторически музей. София 
ЛИБИ – Латински извори за българската история. София 
МПр – Македонски преглед. София 
CFHB – Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Varia

Няма коментари:

Публикуване на коментар