Гоце Делчев в българската литература от първото десетилетие на XX век - Списание "Македонски преглед"

вторник, 14 февруари 2023 г.

Гоце Делчев в българската литература от първото десетилетие на XX век

Винаги съм настоявал, че взаимоотношенията между тези най-светли имена в българската национална история от поредицата Левски, Ботев, Гоце Делчев, Яворов в никакъв случай не е само предоставяне на възможността да търсим и намираме просто съответствия, следване на поведенчески модели, поемане на сходни социални роли, а че става въпрос за една от най-важните (може би и най-важната) националреволюционна българска система от биографии. 

Че говорим за стабилен историографски конструкт, който трябва да бъде осмислян отново и отново, да бъде представян непрестанно пред общобългарската и международната общност, да бъде разяснявана неговата свръхзначимост за укрепването и консолидиращото въздействие на българската национална идеология...

Няма коментари:

Публикуване на коментар