Ловчанският митрополит Филарет като управляващ Охридско-Битолската епархия на Българската православна църква (1941 – 1944 г.) - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 11 декември 2023 г.

Ловчанският митрополит Филарет като управляващ Охридско-Битолската епархия на Българската православна църква (1941 – 1944 г.)


Темата за дейността на Българската православна църква във възстановените екзархийски епархии в Македония и Тракия през Втората световна война е сравнително добре изследвана в съвременната ни историография. Това, разбира се, не отменя необходимостта от по-детайлно вглеждане във фактите, което позволява не само да се задълбочи познанието върху конкретните събития и про- цеси в новата ни история, но и да се открои в тях ролята на отделните личности. 

Ловчанският митрополит Филарет… 129 Ловчанският митрополит Филарет1 е сред синодалните архиереи, на които е поверено администрирането на епархиите, отново присъединени към Българската църква през април 1941 г. – след включването на Царството към Тристранния пакт през март същата година и пре- доставянето на възможността българските държавни и военни власти да администрират по-голямата част от Западна Тракия, Източна и Вардарска Македония и Западните покрайнини до линията Пирот – Враня – Скопие. 

В края на същия месец, след двудневно извънредно заседа- ние Светият синод приема „канонически мерки за възстановяване ведомството на светата ни Църква в новоосвободените епархии от нашата църковна област“2 и организира там четири епархии: Маронийска, Струмишко-Драмска, Скопско-Велешка и Охридско-Битолска, която се предвижда да включва градовете Прилеп, Крушево, Битоля, Ресен, Ох- рид, Струга, Кичево, Дебър, Костур и Лерин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар