Лари-Лабро Королов и неговата книга за с. Дреновени, Костурско, в отзивите на трима български учени: доц. д-р Наум Кайчев, доц. д-р Маргарита Василева, д-р Йоанна Кирилова - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Лари-Лабро Королов и неговата книга за с. Дреновени, Костурско, в отзивите на трима български учени: доц. д-р Наум Кайчев, доц. д-р Маргарита Василева, д-р Йоанна Кирилова

Лари-Лабро Королов и неговата книга за с. Дреновени, Костурско,  в отзивите на трима български учени: доц. д-р Наум Кайчев,  доц. д-р Маргарита Василева, д-р Йоанна Кирилова  Лари-Лабро Королов. Дренòвени : Разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. С., Македонски научен институт, 2016, 360 с.  ISBN 978-954-8187-98-5 
   
Монографията за костурското село Дреновени, подобно на много други поселищни изследвания, почива на множество семейни, родови, приятелски и дълбоко изстрадани и преживяни свидетелства. 

Антипод на моментната конюнк- тура и на случайното усилие, тя е труд на много десетилетия, на постепенно нат- рупвани познания, пласт след пласт, година след година, през които авторът ѝ Лари-Лабро Королов е провеждал в Северна Америка интервюта с пазещи памет- та за миналото възрастни дреновчèни, както се наричат жителите на селото. 

Бихме могли да кажем, че това е книгата на неговия живот. Роден е в Торонто, Канада, през 1951 г., непосредствено след като от Дреновени там пристига майка му Къца и се омъжва за близо три десетилетия по-рано изселилия се от същото село Лазар Королов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар