Доц. д-р Ана Кочева – Маќеj Кавка. Македонистички дискурси (jазик – стил – текст) - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Доц. д-р Ана Кочева – Маќеj Кавка. Македонистички дискурси (jазик – стил – текст)

Маќеj Кавка. Македонистички дискурси (jазик – стил – текст).  Издавач Институт за македонски jазик. Скопjе, 2015, 240 c. ISBN-10: 8323340315, ISBN-13: 978-8-32334-031-7     

През 2015 г. на книжния пазар в Р Македония се появи книгата на краковския научен работник Мачей Кавка „Македонистички дискурси“. Авторът ѝ не е известно име в славистиката, макар че е отбелязано, че през 2013 г. е станал и професор. Всъщност той е завършил полонистика, а със скопската норма се е запознал благодарение на многобройните си участия в летните семинари за нейното изучаване в Охрид. 

Основните му занимания са свързани с Ягелонския център за изследване на печата, на който той е ръководител. Както се вижда от представянето на автора, намиращо се на обложката, книгата е сбор от по-раншни, разнородни по тематика статии, събрани на едно място и оформени като самостоятелни дялове. Тиражът е извънредно малък – само 50 бройки.

 Книгата, естествено, е издадена в Скопие, а не в Полша, което е и добър знак, че полската славистика не се е ангажирала официално с нея. Основният метод, макар и обявен като дискурсионен (вж. заглавието), на практика съвсем не е такъв, защото самият Кавка пише за него следното: „Към края на ХХ и началото на ХХІ в. концептът за дискурса започва да става актуален и особе- но популярен. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар