Македония в архивите на ЦРУ - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

Македония в архивите на ЦРУ

В настоящия брой се публикуват поредица документи на ЦРУ, които се отнасят, на първо място, до българската емигрантска общност в НР Македония и българските бежанци в Югославия. Следват обобщаващи доклади за НР Македония, анализиращи с особена задълбоченост политическото и стопанското ѝ състояние. Заслужава внимание и разделът за строителството на железниците, пътищата и мостовете в Югославия, в частност – НР Македония, разглеждано успоредно с това в България. Буквално до последния километър са посочени пътищата и железниците, и до последния метър – ширината им. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар