Отбраната на Беломорския бряг от Втора армия през Първата световна война (август 1916 – ноември 1917 г.) - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Отбраната на Беломорския бряг от Втора армия през Първата световна война (август 1916 – ноември 1917 г.)

През Първата световна война на Българската армия се налага да организира и да отбранява морско крайбрежие както на Черно, така и на Бяло море. Това не е новост за нея, защото тя вече има придобит опит. 

Опитът е натрупан в бойните действия през Балканските войни 1912–1913 г., когато българските войски отбиват десантите при Подима и Шаркьой на бреговете на Черно и Мраморно море. Затова още с включването на България в Първата световна война Щабът на Действащата армия (ЩДА) със силите на 10-а пехотна беломорска дивизия и Беломорската част организира противодесантна отбрана на Беломорския бряг в участъка от устието на р. Места до устието на р. Марица. 

Първоначално при организиране на отбраната на беломорския бряг се изхожда от идеята „...да не се позволи на противника да проведе десант в ни- коя точка от брега...“. След така поставената цел започва построяването на позиция непосредствено на морския бряг, изследване на крайбрежието и определяне вероятните участъци за десант. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар