Редакционна колегия - Списание "Македонски преглед"

неделя, 19 август 2018 г.

Редакционна колегия

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 

Доц. д-р Георги Николов (главен редактор), проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова, проф. д-р Владимир Пенчев, доц. д-р Наум Кайчев, доц. д-р Валентин Китанов, д-р Георги Тренчев, проф. Константин Йордан (Румъния), проф. д.ист.н. Ярослав Рубаха (Полша), доц. д-р Дмитрий Лабаури (Русия), доц. д-р Дмитро Миколенко (Украйна), доц. д-р Габор Деметер (Унгария), гл. ас. Слави Славов (научен секретар).

Предпечатна подготовка: Гергана Николова - Арабаджиева 
Художник на корицата: Гергана Николова - Арабаджиева
Превод на английски: Сашка Георгиева
Превод на руски: Инна Манасиева


© Македонски научен институт 
© Jusautor, Sofia

Няма коментари:

Публикуване на коментар