Редакционна колегия - Списание "Македонски преглед"

неделя, 19 август 2018 г.

Редакционна колегия

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ 
Доц. д-р Александър Гребенаров (главен редактор), проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова, проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, проф. Константин Йордан (Румъния) проф. д-р Ярослав Рубаха (Полша), доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Лиляна Василева, доц. д-р Маргарита Василева, доц. д-р Стоян Германов, доц. д-р Дмитрий Лабаури (Русия), доц. д-р Дмитро Миколенко (Украйна), д-р Габор Деметер (Унгария), гл. ас. д-р Ваня Стоянова, гл. ас. д-р Георги Георгиев (научен секретар)  

Предпечатна подготовка Емил Илиев 
Превод на английски Милена Райчева 
Превод на руски Ирина Богданова 

© Македонски научен институт 
© Jusautor, Sofia

Няма коментари:

Публикуване на коментар