Генерал Александър Протогеров между две пропуснати чествания - Списание "Македонски преглед"

събота, 8 септември 2018 г.

Генерал Александър Протогеров между две пропуснати чествания

На 28 февруари 2017 г. се навършиха 150 години от рождението на генерал-майор Александър Протогеров, една от най-ярките фигури на българската военна история и историята на македоно-одринската освободителна борба. 

На 8 юли 2018 г. се навършат 90 години от трагичната му смърт (когато текстът на доклада, представен пред научната конференция „Форуми и прояви на българското националноосвободително движение (1908–1928)“ в Кюстендил на 27 март 2018 г., бъде отпечатан, и тази кръгла годишнина вече ще е отминала). 

Така два важни повода, които да поставят личността и делата му във фокуса на научния интерес, бяха пропуснати. Разбира се, нашата историческа наука е направила немалко за съхраняването на личността и делата на Александър Протогеров в националната памет. 

След дългогодишното ембарго върху Македонския въпрос, от 80-те години на ХХ в. нататък едва ли може да се намери някое по-сериозно изследване за националноосвободителното движение на македонските българи и войните за национално обединение, в което да не се споменава неговото име. През 1984 г. се появи първата научна статия, специално посветена на него1, започнаха да се публикуват документи, включително и от чужди архивохранилища...

Няма коментари:

Публикуване на коментар