Езикът на българите в Косово - Списание "Македонски преглед"

вторник, 5 февруари 2019 г.

Езикът на българите в Косово

Според сръбските езиковеди славянските диалекти в Южно Косово – Призренско – принадлежат към сръбския език. Младенович ги определя като два типа – южнометохийски (подримски, джаковачки, подгорски, сиринички, призренски градски говор) и северношарпланински (горански, сретечки, прекокамски). 

Същите възгледи за диалектите в Косово бяха представени и на последния международен славистичен конгрес, който се състоя в Минск, Белорусия, през 2013 г. В доклада на Првослав Радич „Косовско-метохийская славянская периферия между языковами архаизмами и иновациями“ се отбелязва, че отличителна черта на говорите в областта е аналитизмът на склоне-нието, но въпреки това те се характеризират като сръбски, макар че сръбският е синтетичен език. 

Ясно е, че цитираните езиковеди изхождат от сръбските възгледи, според които Косово и неговото население са неразривна част от Сърбия, сръбския етнос и сръбската история, независимо от историческите и от езиковите факти. В други изследвания, противоположни на сръбските, при разглеждането на говорната ситуация в района се изхожда от политическия акт на обявяването на независимостта на Република Косово през 2008 г...

Няма коментари:

Публикуване на коментар