Из личните архиви на български офицери – членове на Българската академия на науките, съхранявани в БАН - Списание "Македонски преглед"

вторник, 5 февруари 2019 г.

Из личните архиви на български офицери – членове на Българската академия на науките, съхранявани в БАН

Научният архив на Българската академия на науките (НА БАН) започва своята дейност още с основаването на Българското книжовно дружество (БКД) в Браила през септември 1869 г. и може да се счита за най-старата архивна институция в страната.

 Профилиран е като архив за документите на самата академия, независимо от времето на тяхното създаване, а също и за личните фондове на български учени, членове на БАН или на основна работа в нейните поделения. 

Очевидно е, че НА на БАН има своето място и значение в националната архивна мрежа. Дори в исторически аспект се е формирал значително по-рано от държавните архиви и има собствен принос за опазването на документалното наследство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар