Развоят на праславянските *tj/kj и *dj/gdj в диалектите на четири села в Югозападна Македония - Списание "Македонски преглед"

събота, 24 август 2019 г.

Развоят на праславянските *tj/kj и *dj/gdj в диалектите на четири села в Югозападна Македония

За целите на тази статия терминът Югозападна Македония се употребява единствено в своя географски смисъл, тъй като разгледаните села се намират на територията на Гърция от 1912 г.

Тези български диалекти заслужават внимание, понеже са на прага на изчезването. Различните гръцки правителства от 1912 г. насам активно се стремят да асимилират негръцките малцинства и вследствие на това славистите не са имали възможност да ги изучават in situ1.

Масовата имиграция на хора от тези села в Торонто ми даде шанса да направя научно изследване[2].

Няма коментари:

Публикуване на коментар