Братя Миладинови – пазители на българската духовност - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 15 август 2022 г.

Братя Миладинови – пазители на българската духовност


Братя Миладинови са не само апостоли на българското духовно пробуждане в Македония чрез просвета на роден език, със своя сборник „Български народни песни“ те поставят и голямото начало на българската фолклористика – едно дело, на което посвещават силите си и Георги Раковски (1821 – 1867), Иван Богоров (1818 – 1892), Любен Каравелов (1834 –1879), Стефан Веркович (1821 – 1893), Кузман Шапкарев (1834 – 1909), Васил Чолаков (1828 – 1885), Петко Славейков (1827 – 1895) и още редица видни възрожденски дейци. 

В името на българското духовно и политическо пробуждане Димитър и Константин Миладинови се отказват от всички изгоди, които би им носила кариерата на образовани и способни елински учители, ползващи се с щедрото покровителство на фанариотската духовна власт, и поемат по трънливия път на народни будители. 

В този път вместо охолство те ще понасят постоянен недоимък, вместо слава и похвали – доноси и преследвания, и накрая вместо признание – затвор и смърт...

Няма коментари:

Публикуване на коментар