Братя Миладинови – призвание, съдба и подвиг - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 15 август 2022 г.

Братя Миладинови – призвание, съдба и подвиг

В културната история на Българското възраждане братята Димитър и Константин Миладинови († 1862) имат особен ореол – те са и реформатори, и герои, и мъченици. 

За да бъдат очертани посоките на тяхната дейност, необходимо е тя да бъде положена в общата културна ориентация на българското общество от първата половина на XIX век: доколко и как да преодолее изостаналостта в българските земи и как да въведе модерно образование, как да се доближи до новия и перспективен европейски образец, как да опази и защити своята народностна идентичност. 

Димитър Миладинов (1810 – 1862) – солидно подготвен, завършил Янинската гръцка гимназия, с формиран мироглед под влияние на идеолозите на гръцкото културно-политическо възраждане – Евгениос Вулгарис (1716 –1806)) и Константин Ригас (1757 – 1798) – учителства в Охрид, Струга, Кукуш, Прилеп и др., като се издига до реформатор на образователното дело...

Няма коментари:

Публикуване на коментар