Списък на съкращенията - Списание "Македонски преглед"

вторник, 14 февруари 2023 г.

Списък на съкращенията


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
LIST OF ABBREVIATIONS 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Архиви ДА – Благоевград – Държавен архив – Благоевград 
ДАРСМ – Държавен архив на република Северна Македония 
НБКМ–БИА – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив РИМ–Благоевград – Регионален исторически музей – Благоевград 
ЦДА – Централен държавен архив. 
София Периодика и поредици ВИСб – Военноисторически сборник. 
София ИПр – Исторически преглед. 
София МПр – Македонски преглед. София

Няма коментари:

Публикуване на коментар