Авторите в този брой - Списание "Македонски преглед"

вторник, 14 февруари 2023 г.

Авторите в този брой

Д-р Елена Александрова – Регионален исторически музей – Благоевград 
elenarim@abv.bg 
Докторант Николета Войнова – Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките 
nikoleta96661@abv.bg 
Доц. д-р Георги Н. Георгиев – Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките 
georgi_georgiev.1971@abv.bg 
Проф. д-р Михаил Неделчев – Нов български университет 
mnedeltchev@nbu.bg 
Проф. дн Цветан Ракьовски – Югозападен университет „Неофит Рилски“ 
crakiovsky@abv.bg 
Симеон Симев – Скопие 
simjon_simev@yahoo.com 
Доц. д-р Слави Славов – Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките slavslavus@abv.bg 
Д-р Георги Тренчев – Македонски научен институт 
georgitrenchev@abv.bg 
Доц. д-р Димитър Тюлеков – Югозападен университет „Неофит Рилски“ 
dtyulekov@hotmail.com 

Списъкът е в азбучен ред, според фамилните имена на авторите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар