Илко Дренков. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949). - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Илко Дренков. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949).

Илко Дренков. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949).  С., Македонски научен институт, 2017, 256 с.  ISBN 978-619-7377-01      

Великобритания е сред основните сили, оказали трайно влияние върху развитието на Македонския въпрос. За разглеждания в книгата период това се дължи основно на нейната роля като една от силите победителки в двата световни военни конфликта.  

Темата е обект на внимание в българската историография; тя присъства в различни изследвания или документални публикации на Васил Василев, Илчо Димитров, Иван Илчев, Димитър Митев и др. автори. Изследването на Илко Дренков в този смисъл не идва на празно място. 

То обаче представлява цялостен, подробен преглед на отношения и взаимоотношения в един изключително важен, обособен период от време, при който се полагат основите на един нов феномен – модерния македонизъм, чийто краен резултат е създаването на македонска държава. 

Монографията обхваща период от 30 години. Неговото начало логично е поставено в годината на мирния договор с България – акт, чийто създатели, редом с френските дипломати, са британските им колеги. Краят на периода лежи някъде в края на 40-те години, след подписването на Парижкия мирен договор, който отново, както в 1919 г., потвърждава статуквото на разделяне на Македония. Позовавайки се на един британски дипломатически доклад, авторът поставя този край в 1949 г., вре- ме, когато окончателно българо-югославските отношения фиксират разминаването на двете държави по Македонския въпрос.

Няма коментари:

Публикуване на коментар