Хумористични стихове от един византолог - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Хумористични стихове от един византолог


В българската и световната византинистика Димитър Симеонов Ангелов (1917–1996) е добре познат с многобройните си публикации като специалист по история на Византия и средновековна България. Роден е на 2 февруари 1917 г. в София. През 1936 г. завършва класическия отдел на Първа софийска мъжка гимназия, а през 1940 г. с отличие – история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

По време на следването лекции и упражнения по история на Византия и история на средновековна България му води българският византолог Петър Мутафчиев (1883–1943). Именно Мутафчиев е човекът, който забелязва своя млад и талантлив студент и го подтиква да усъвършенства знанията си в Германия. В периода 1940–1943 г. Димитър Ангелов специализира византийска история в Института по византинистика към Мюнхенския университет при проф. Франц Дьолгер (1891–1968), с допълнителна специалност класическа филология и старобългарски език. Неговата специализация в Германия завършва със защита на докторска дисертация на тема „Богомилството във Византия. Произход, същност и разпространение“ (18 февруари 1943). 

В края на 1944 г. постъпва на работа в Историко-филологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където изминава цялата кариерна стълба на асистент (1944–1946), доцент (1946–1949) и професор (1949–1985) по история на Византия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар