Професор Петър Шапкарев – председател на Македонския научен институт - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

Професор Петър Шапкарев – председател на Македонския научен институт

Промените в политическия живот на България от края на 1989 г. откриха възможности за втората поява на Македонския научен институт. Спомените от неговото минало предизвикаха дискусии сред българската научна и културна общественост. В печата се появиха различни предложения. Възникна въпросът под каква форма да започне Институтът научната си дейност в новата обстановка. 

След размяна на мнения с известни дейци от бежанските фамилии, консултации с научни институти и обществени организации се реши да се поканят от инициативен комитет 40 известни български учени и общественици на учредително събрание, между които бе и проф. Петър Шапкарев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар