Десет години след Ньой – акциите на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ по националния въпрос 1928 – 1929 г. - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 декември 2018 г.

Десет години след Ньой – акциите на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ по националния въпрос 1928 – 1929 г.

Всебългарският съюз „Отец Паисий“ (ВСОП) се появява в обществено-политическия пейзаж на България през късната есен на 1927 г. (официално учреден на 16 ноември 1927 г.). Той е елитарна интелигентска ревизионистка организация, националистическа по своята идеология и консервативна по светогледните си позиции.

Инициативата по създаването на ВСОП е следствие от проявата на различни фактори. Ако се доверим на Диаманди Николов, един от основателите на Македонския научен институт, Съюзът е създаден „от същите хора“, основали и МНИ. Професорът по международно право, човекът, който се ползва с известността на теоретик на българския ревизионизъм – Георги П. Генов, говори за внушение на Андрей Ляпчев, тогавашния министър-председател, а според публициста Велчо Т. Велчев в основата е една инициатива на общественика Димитър Мишев. 

С други думи, генезисът на организацията трябва да се търси в идеята за защита на националните интереси и в инициативи на среди и лица, свързани със защита на националната кауза, между които и такива, участвали в акциите по национална пропаганда от 1917–1919 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар