България в Първата световна война (1915 – 1918). Опит за равносметка след 100 години - Списание "Македонски преглед"

вторник, 5 февруари 2019 г.

България в Първата световна война (1915 – 1918). Опит за равносметка след 100 години

В последните години във връзка с честването на 100-годишнината от участието на България в Първата световна война тази тема стана особено по-пулярна сред изследователите и любителите на българската военна история. По повод юбилея беше учреден Национален комитет към Министерството на отбраната, който да организира и координира различните инициативи. С неговата подкрепа и с участието на учени от Военната академия, Българската академия на науките, Македонския научен институт, Тракийския научен институт, университетите, архивите и музеите в страната бяха организирани редица национални и международни научни конференции и се публикуваха сборници със студии и статии.

 От 13 до 16 октомври 2015 г. с общата тематична рамка „Първата световна война на Балканите и встъпването на Бълга-рия в нея (1914 – 1915)“ се състоя серия от конференции в София, Видин, Кюстендил и Кърджали. Разширените варианти на докладите бяха публику-вани в едноименен сборник, който съдържа 38 публикации. От 4 до 7 октомври 2016 г. в същия „сериен“ формат, но този път с тема „Първата световна война и България през 1916 г.“, се проведоха конференции в София, Благоевград, Добрич и Тутракан. Сборникът с материалите от тях съдържа 62 публикации. 

И двата форума бяха с международно участие на историци от Русия, Сърбия, Полша, Румъния, Унгария и други страни, а сред българските представители имаше както утвърдени имена, формирали се като историци още през 70-те и 80-те години на ХХ в., така и млади учени, които дебютираха на полето на военноисторическите изследвания за Първата световна война във връзка със стогодишнината ѝ. Затова сборниците от тези конференции се отличават с богато военноисторическо и интердисциплинарно съдържание, което тепърва ще се оценява по достойнство и ще обогатява научното познание...

Няма коментари:

Публикуване на коментар