Книга на полски автор за българската история. Stępnik, Krzysztof. Macedonia w prasie polskiej (1903 – 1914) - Списание "Македонски преглед"

събота, 24 август 2019 г.

Книга на полски автор за българската история. Stępnik, Krzysztof. Macedonia w prasie polskiej (1903 – 1914)

Българската история винаги е предизвиквала интереса на полските изследователи, а при-съствието на освободителното движение на българите от Македония сред разработваните от тях проблеми също свидетелства за това. 

В този смисъл не е изненада, че напоследък между книгите, третиращи българска историческа тематика, се появи още едно ново произведение на полски учен – този път на професор д.н. Кжищоф Павел Стемпник. 

Авторът – специалист в областта на публичните комуникации и дългогодишен преподавател в Уни-верситета „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин – е добре познат сред научните среди, негово дело са и голям брой монографии, а също студии и статии, отпечатани на страниците на полската научна периодика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар