Куберовите българи и техните потомци след 718 г. - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Куберовите българи и техните потомци след 718 г.

За период от около четири десетилетия (към 680–718 г.) има редица сведения за Куберовите българи: техния опит да превземат Солун;1 поражението, което нанасят на василевса Юстиниан II (685–695; 705–711) по време на похода му от 688–689 г.;2 участието им във византийските междуособици от 7053 и 718 г.4 

Настоящата работа е продължение на публикацията за съдбата на политическата формация на Кубер през този период5 и разглежда „тъмната“ епоха от живота на Куберовите българи – след 718 г. Все пак след 718 г. също има някои данни, които могат да бъдат отнесени към тях. 

В Синаксара на Цариградската църква се говори за сблъсък между ромеи и „скити“ през управлението на византийския император Лъв III (т.е. между 717 и 741 г.) В съчиненията на Теофан Изповедник (ок. 760–817) и патриарх Никифор (ок. 750/758–828) няма сведения за българо-византийска война при този василевс, още повече че българите играят основна роля в отблъскването на арабите от Цариград през 717–718 г. Предполага се, че мирните отношения между Дунавска България и Византия се запазват през цялото управление на Лъв III6. В „Синаксара“ българското етническо име се използва за българите от Плисковска България7. Когато се описва нападението на славяните срещу Солун, те са назовани „славянски народ“8...

Няма коментари:

Публикуване на коментар