Академично дружество за борба против Ньойския мирен договор - Списание "Македонски преглед"

сряда, 17 юни 2020 г.

Академично дружество за борба против Ньойския мирен договор

Настоящата публикация има за цел да представи фактографски детайл към обществената реакция в България срещу наложения ѝ в предградието на френската столица в края на ноември 1919 г. мирен договор. Същевременно тя е пряко свързана и с историята на Софийския университет и българското студентство от началото на тридесетте години на ХХ век. Публикацията е изградена върху съхранената документация за „Академическо дружество за борба против Ньойския договор“ в Централния държавен архив, отнасяща се до неговата регистрация от страна на Министерството на вътрешните работи и народното здраве1...

Няма коментари:

Публикуване на коментар