Михаил Попфилипов – учителят и книжовникът от с. Годлево, Разложко (1835 – 1910) - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 септември 2021 г.

Михаил Попфилипов – учителят и книжовникът от с. Годлево, Разложко (1835 – 1910)

 

През 1936 г. проф. Кирил Мирчев публикува на страниците на списание „Македонски преглед“ статия за „един сборник от поучителни слова и песнопения“ на разложки говор от средата на XIX век, намерен в с. Кремен1. 

Три години по-късно, през 1939 г., той отново публикува „черковни песни на разложки говор“ от друг ръкописен сборник, намерен сред книгите, които проф. Боян Пенев подарява на Славянския институт2. 

На обратната страна на лицевия лист на този сборник има приписка на гръцки език от с. Влахи от 1868 г. В тези публикации не се посочва нито авторът на сборниците, нито къде са били написани. Интересът към тези ръкописни сборници не намалява и след това. Те стават обект на изследване от отделни научни направления. Тук, без да е изчерпателно, може да се посочат само някои от изследванията за разложките сборници...

Няма коментари:

Публикуване на коментар