Георги Младенов (1931 – 2020): жизнен път и обществена дейност - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 септември 2021 г.

Георги Младенов (1931 – 2020): жизнен път и обществена дейност


Георги Иванов Младенов е роден в с. Мосомища, Неврокопско (дн. Гоцеделчевско) на 18 февруари 1931 г. в многолюдно семейство на известен бежански род от с. Търлис, Драмско. Образование получава в местното училище и гимназията в гр. Гоце Делчев. 

Отрано се запознава и възприема идеите на революционната организация (ВМОРО/ВМРО), оставила трайни следи в съдбата на няколко поколения българи. Свидетел е на насилственото прогонване на бежанците от Егейска Македония през 1945 г.1 Мнозина от тях не искали да се откъсват от България, да се заселват в Титова Югославия. 

В редица селища в Горноджумайска област бежанците оказали съпротива и ясно заявили, че не желаят да бъдат настанени в Сръбска Македония2. Областният управител, за да изпълни нареждането на официалните български власти, се обърнал към представителя на Съюзната контролна комисия в Горна Джумая за предоставяне на камиони за бързо извозване на 7 408 бежанци до границата, от които 4 236 от Гоцеделчевско...

Няма коментари:

Публикуване на коментар