Военните действия на Солунския фронт през 1917 г., отразени в австро-унгарския печат („Czas“ и „Illustrirte Kronen Zeitung“) - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 септември 2021 г.

Военните действия на Солунския фронт през 1917 г., отразени в австро-унгарския печат („Czas“ и „Illustrirte Kronen Zeitung“)


1917 година е безспорно критична в историята на Първата световна война. Двете страни еднакво изпитват болезнените последствия от войната, а разрастващата се криза ги мотивира да предприемат действия за колкото се може по-бързото ѝ прекратяване. 

Едновременно обаче, както Антантата, така и Централните сили обмислят планове за подготвяне на последния удар, който да промени хода на войната Военните действия на Солунския фронт през 1917 г., отразени в тяхна полза. 

Тези сложни и многопосочни действия, които се предприемат едновременно и във военната, и в дипломатическата сфера, са внимателно наблюдавани от журналистите от тогавашните европейски вестници, в това число и от издаваните в Австро-Унгария „Illustrirte Kronen Zeitung” i „Czas”...

Няма коментари:

Публикуване на коментар