Бежанци в Хасковски окръг след Ньойския договор 1919 г. - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 септември 2021 г.

Бежанци в Хасковски окръг след Ньойския договор 1919 г.Първата поява на бежанството като масово явление е в края на Първата световна война, когато се разпадат трите големи империи – Руската, Австро-унгарската и Отоманската, и се прекрояват границите на Европа на основата на Версайската система от мирни договори. 

 За кратко време 1 500 000 руснаци, 700 000 арменци, 500 000 българи, 1 000 000 гърци и стотици хиляди германци, унгарци и румънци Бежанците в хасковски окръг след Ньойския договор, 1919 г. 129 напускат родните си места. 

Новите държави, създадени по модела на Чехословакия и Югославия, обединяват население, в което относителният дял на малцинствата е около 30%. За правата на малцинствата са подписани и конвенции към мирните договори. Друг е въпросът доколко тези споразумения се спазват...

Няма коментари:

Публикуване на коментар