Началният отзвук от Миладиновия сборник и европейските култури - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 15 август 2022 г.

Началният отзвук от Миладиновия сборник и европейските култури


Значението и мащабите на делото на Братя Миладинови не бива да се свежда само и единствено до една национална култура. 

Времето, в което е подготвян и отпечатан Миладиновият сборник, е време на голям духовен подем в Европа, включително и всред славянските народи, подем, до голяма степен свързан и с интерес към народното творчество и фолклорната проблематика. Затова напълно логично е и проявеното особено внимание към подготвяната от Миладинови книга, както преди, така и след нейното издаване през месец юни 1861 година. 

 Неоспорими са доказателствата за мястото на Миладиновия сборник в европейската култура – оценен и от съвременниците, и от поколенията фолклористи, литератори, историци, писатели и др. от различни страни. Признат е безспорният принос на Братя Миладинови не само в областта на фолклора...

Няма коментари:

Публикуване на коментар