Проф. Никола Стоянов – финансовият експерт на България - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

Проф. Никола Стоянов – финансовият експерт на България

Македония е допринесла изключително много за раз- витието на българската държава и общество в епохата на тяхната нова история. Областта е дала на България огромен брой политици, общественици, учени, дипломати, генерали, журналисти, културни дейци, които със своята всеотдайна дейност са издигали политическото, културното, икономическото развитие на своето Отечество. 

Македония е дала също на българската държава и изключително ценни експерти, които поради факта, че в повечето случаи са били в сянката на политиците, остават неизвестни в обществото и на тях като че ли историята отрежда по-скромно място в своя разказ. Често пъти техните имена и дейността им са познати единствено на един твърде ограничен кръг от тесни изследователи на определени аспекти на държавната политика. 

В голяма степен това твърдение се отнася и до забележителната фигура на българина от Дойран Никола Стоянов. Наред с многото обществени дейности, с които е ангажиран през дългия си живот, управлението на Дирекцията на държавните дългове в най-драматичния период от развитието на българските държавни финанси – времето между двете световни войни, е това, с което остава най-трайна следа в българската история. 

С едно кратко прекъсване от няколко месеца през 1934 г., той е Главен директор на държавните дългове от април 1919 до юни 1939 г. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар