Содержание журнала «Македонский обзор» №2/2018 - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 декември 2018 г.

Содержание журнала «Македонский обзор» №2/2018

СОДЕРЖАНИЕ 

журнала «Македонский обзор» 

№2/2018 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Д-р Йордан Симов Воспоминания о ВЗРО «Выртоп» и Асен Николов ............................................................................................. 143

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ 

Николай Поппетров – Ярослав Рубаха. Полското списание „Славянски свят“ за България от края на ХIХ и началото на ХХ в. Т. I: Списание „Славянски свят“ за обществено-политическото развитие на България. С., Македонски научен институт, 2018, 268 с. с ил. ISBN 978-619-7377-05-7 [Ярослав Рубаха. Польский журнал «Славянский мир» о Болгарии в конце ХІХ и начале ХХ в. Том 1. Журнал «Славянский мир» о общественно-политическом развитии Болгарии. Македонский научный институт. София, 2018, 268 с. с ил. ISBN 978-619-7377-05-7] .......................................................... 161

Няма коментари:

Публикуване на коментар