Македонски преглед, 43/3 (2020) - Списание "Македонски преглед"

събота, 22 януари 2022 г.

Македонски преглед, 43/3 (2020)

 Македонски преглед, 43/3 (2020) 


Даниел Цийман. Архиепископията в Охрид по времето на Епирското деспотство (1204 – 1230)...................................................................9 
Daniel Ziemann. The Archbishopric of Ohrid in the time of the Despotate of Epirus (1204 – 1230).....................................................................21 
Тервел Попов. Крепостите Верея и Сервия – опори на Самуилова България............................................................................................33 
Петър Кърджилов Светлопис за Илинден 2. Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903) и използвани от Реджиналд Уайън за илюстрирането на книгата му „Балканите отвътре“ (1904 г.)..........................................................45 
Георги Н. Георгиев. Добруджанско-македонският паралел в Българския национален въпрос...........................................................................75 
Бисер Банчев. Празникът на св. св. Кирил и Методий и кирилицата в политическата символика на съвременна Сърбия.....................89 

ЛИЧНОСТИ 

Румяна Симеонова. Константин Симеонов Петканов – един тракиец, отдал се на добруджанското освободително движение.............................109 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Петя Жекова, Йордан Симов. Две писма на Анастас Разбойников до Борис Христов.............121 
Трендафил Митев. Ценен документ за историята на българския емигрантски патриотичен политически фронт в Северна Америка................129 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Николай Поппетров. Съвременната носталгия като ключ към познанието. Емил Димитров. Цариградски носталгии. Културописи. София: Издателска къща Симелпрес, 2019. 322 с., ХХIV с ил., две карти. ISBN 978-619-183-076-3.......................159 

Явор Митов. Нов принос за историята на югозападните български земи и Самуилова България. Кракра 1. Научни редактори Венцислава Крумова, доц. д-р Георги Н. Николов. София – Перник: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 271 с. с ил. ISBN 978-954-07-4981-5..............163  

Няма коментари:

Публикуване на коментар