Македонски преглед, г. XL, 2017, кн. 2 - Списание "Македонски преглед"

вторник, 21 август 2018 г.

Македонски преглед, г. XL, 2017, кн. 2


СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, бр. 2, 2017 г. 


Приветствия 
към Научната конференция 
„Председатели на Македонския научен институт“ 
от: 


ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 


НАШИ ЮБИЛЯРИ 


РЕЦЕНЗИИ 


ВЕСТИ 

Елена Бугарчева. Честване на Свети дух – Ден на Македония ................................................ 155

Няма коментари:

Публикуване на коментар