"Македонски преглед", 2019, кн. 1 - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 26 септември 2019 г.

"Македонски преглед", 2019, кн. 1

СЪДЪРЖАНИЕ 

 Македонски преглед, бр. 1, 2019 г. 

Професор д.ист.н. Светлозар Елдъров. Светият престол и българите от Пий ІХ до Франциск .................... 7

Prof. Svetozar Eldarov, DSc The Holy See and Bulgaria from Pius IX to Francis ............................ 18

Радослав Христосков. Крепостите на Енидже Вардар в пътеписа на Евлия Челеби – „просто легенда“ или наследство от Античността и Средновековието .................................................. 39


Доц. д-р Спас Ташев Българите в демографската статистика на администрираните от Франция райони на Албания (1916 – 1920) ...................................................... 69

Докторант Андони Андреев. Майската празничност в НР Македония на страниците на в. „Нова Македония“ (1955 – 1956 г.) ................ 81

Гл.ас. д-р Иван Винаров. Проблеми и перспективи пред европейската интеграция на Западните Балкани ......................................................................... 101

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 


РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар